Všechny naše služby umíme poskytnout i na splátky přes společnost QUATRO. Více informací zde: images

IZOLACE METODOU PODŘÍZNUTÍ ZDIVA S ŘETĚZOVOU PILOU.

comer E21 podrezavanie domu odvlhcenie

 • Jde o okamžité a 100% zastavení vlhnutí zdí s životností více než 100 let.
 • Při tomto způsobu se začíná určením výšky ve které se bude podřezávat zdivo.
 • Následně se začne řezat drážka s karbid-wolframovým nebo diamantovým řetězem v celé šířce zdiva.
 • Po každém podříznutí metru nebo méně se vloží do řezné spáry 2mm hrubá polyetylenová fólie typu LDPE.
 • Spára se proti sedání zabezpečí speciálními, různě tlustými plastovými deskovými klíny podle šířky řezu a použité izolace.
 • Jsou konstruovány na únosnost 500 kg / cm2, každý tak spolehlivě unese desítky tun. Klíny už ve spáře zůstávají.
 • Vkládané plastové izolace jsou určeny k použití jako zábrany proti vodě i radonu. Mají nejdelší životnost ze všech používaných izolací, jsou velmi pevné a odolné, zcela inertní i proti agresivním solím síranů, dusičnanů a chloridů (bílé výkvěty), které vlhké zdivo často obsahuje, a kterým těžko odolávají i nerezové plechy. Řezná spára se pak vyplňuje hustou flexibilní maltovou směsí. (Nepoužíváme pur pěnu! - nakolik je ideálním domovem pro mravenčí kolonie)
 • Díky motorové pile lze podříznutím ošetřit všechny zdi, i štítové, sousedící s jiným objektem, stačí totiž přístup ke zdi z jedné strany. Při správném postupu podřezávání zdiva je vyloučeno jakékoliv sedání, řez neprovázejí žádné otřesy a vibrace, které by mohly objekt poškodit. Tato metoda poskytuje záruku, že nedojde k narušení statiky. Plastové izolace ve značné míře omezují i vibrace přenášené do budovy například z blízké silniční dopravy.

Zdivo: pálená cihla, nepálená cihla, cementová cihla, pórobetonové bloky, švárobetónové bloky
(Konečná cena se dá určit až po důkladné prohlídce objektu)

 • dle úmluvy 

 

 

IZOLACE METODOU PODŘÍZNUTÍ ZDIVA S DIAMANTOVÝM LANEM.

diamantova lanova pila podrezavanie domu

 
 • Při tomto způsobu řezání není žádný materiál překážkou. Bez problémů se prořízne beton s armaturou, skála, žula ...
 • Při tomto způsobu je diamantové lano chlazené vodou, někdy i 100L na 1 metr délky.
 • Jde o okamžité a 100% zastavení vlhnutí zdí s životností více než 100 let.
 • Po podřezání zdiva je postup stejný jako při řezání s řetězovou pilou: je vložena PE fólie, klíny a maltová výplň.
 • Jednou z hlavních výhod je to že dokážeme podříznout zdivo na úrovni podlahy.

Cena za řezání diamantovým lanem se odvíjí hlavně od řezaného materiálu. Čím je materiál tvrdší tím jsou náklady vyšší.
Např. řezání pískovce je levnější než řezání žuly

 • dle úmluvy 
 

 

ŘEZÁNÍ DIAMANTOVÝM LANEM POD VODOU.

diamantova lanova pila rezanie pod vodou

Jde o technicky náročné podřezávání pod vodní hladinou.
Speciálně vycvičení potápěči umístí pod vodní hladinou všechny pomocné kladky a připraví objekt na řezání.
Nad hladinou je umístěn stroj který ovládá specializovaný pracovník.
Všechny tyto práce jsou individuálne naceňované.
IZOLACE ZDIVA POMOCÍ CHROM NIKLOVÝCH PLECHŮ.

sanacia muriva chrom niklovymi doskami

Vlnité izolační plechy z nerezavějící chromniklové oceli jsou strojně zarážené do zdiva, aniž by docházelo k otevírání zdiva. Jednotlivé plechy na sebe navazují zámky a vytvářejí kapilárně nepropustnou uzávěru proti zemní vlhkosti. Toto řešení je velmi vhodné hlavně pro domy z nepálené cihly nebo nabíjené hlíny jelikož nedochází k žádnému sedání zdiva. Plech který se narazí do vzniklé drážky ještě více zhutní maltu ve spáře.

Pro práci stačí přístup z jedné strany. Plechy se do zdiva zarážejí pomocí elektrického beranidla a je nutná přípojka 230V. Touto metodou lze zdivo izolovat do tloušťky 1m z jedné strany. Hrubší zdivo musí být přístupné z obou stran.
Na používané plechy je dlouhodobá záruka a materiál je typu DIN 1.4301, každý plech je ozanačený druhem použitého materiálu.
Na naši práci poskytujeme doživotní záruku, ke které Vám vypíšeme garanční certifikát.

Cena za izolování zdiva nerezovými plechy je od 130 € za m2.


ŘEZÁNÍ BETONU, OTVORŮ, LITINOVÝCH TRUBEK

Naším zákazníkům umíme poskytnout i individuální řešení v oblasti řezání tvrdých materiálů.
Umíme zabezpečit řezání jakéhokoliv hrubého materiálu (i stěny tlustší než 1m) pomocí diamantové lanové pily.
Také umíme poskytnout práce v oblasti řezání litinových nebo betonových trub v různých těžko dostupných prostorách.
Jde o řezání diamantovou lanovou pilou.
Ceny jsou individuální.