IZOLÁCIA MURIVA POMOCOU CHEMICKEJ INJEKTÁŽE.

Izolácia muriva pomocou chemickej injektáže je rozšírený spôsob ochrany muriva budov. Záhŕňa nespočet technologických riešení kombinovaných so základným úkonom tlakovej alebo beztlakovej injektáže. Najčastejšie nami používané injektážne emulzie sú založené na bázi silan siloxanu alebo na bázi polyuretánových živíc. Pri správnom postupe je nutné často popri samotnom injektovaní vykonať viaceré technologické postupy, ktoré z chemickej injektáže urobia dlhodobé riešenie ochrany vášho muriva.
Aby sme zabezpečili čo najdlhšiu životnosť injektáže muriva, používame len overené produkty od najrenomovanejšej firmy na Slovensku -Remmers. Pre každý objekt vypracujeme individuálnu ponuku, kedy volíme technologické postupy s ohľadom na mieru poškodenia muriva (zasolenie, miera vlhkosti, vek budovy), druhu muriva, konštrukcia stavby a jej využitie. Chemická injektáž v kombinácii s použitím sanačných omietok, neutralizačných prostriedkov a hydrofóbnych náterov od značky Remmers a ich správnym aplikovaním, je trvácne riešenie ochrany vášho muriva pred vlhkosťou a jej negatívnymi vplyvmi.
Vplyv použitia chemickej injektáže na murivo
Chemická injektáž nemá negatívny vplyv na statiku budovy, dokonca emulzie na bázi polyuretánových živíc, majú tendenciu samotné murivo viac spevniť.
Použite
Túto metódu je možné použiť u všetkých typov murív, pri hlinených domoch a murivách zo zmiešaného kamenného materiálu je však výsledok injektáže menej istý ako pri iných typoch muriva. 
Výhody izolácie chemickou injektážou
  • Izoláciu je možné uskutočnovať aj počas prevádzky objektu
  • Menší stavebný zásah ako pri mechanickom podrezaní muriva
  • Zachovanie statiky objektu, nikdy nedocháza k sadaniu muriva a praskaniu omietky.