IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S REŤAZOVOU PÍLOU.

comer E21 podrezavanie domu odvlhcenie

Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.
Pri tomto spôsobe sa začína určením výšky v ktorej sa bude podrezávať murivo.
Následne sa začne rezať drážka s karbid-volfrámovou alebo diamantovou reťazou v celej šírke muriva.
Po každom podrezanom metri alebo menej sa vloží do reznej škáry 2mm hrubá polyetylénová fólia typu LDPE.
Škára sa proti sadaniu zabezpečí špeciálnymi, rôzne hrubými plastovými doskovými klinmi podľa šírky rezu a použitej izolácie.
Sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú. 
Vkladané plastové izolácie sú určené na použitie ako zábrany proti vode i radónu. Majú najdlhšiu životnosť zo všetkých používaných izolácií, sú veľmi pevné a odolné, celkom inertné aj proti agresívnym soliam síranov, dusičnanov a chloridov (biele výkvety), ktoré vlhké murivo často obsahuje a ktorým ťažko odolávajú aj antikorové plechy. Rezná škára sa potom vypĺňa hustou flexibilnou maltovou zmesou. (nepoužívame pur penu! - nakoľko je ideálnym domovom pre mravčie kolónie)
Vďaka motorovej píle možno podrezaním ošetriť všetky steny, aj štítové, susediace s iným objektom, stačí totiž prístup k stene z jednej strany. Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy.
 
Murivo: pálená tehla, nepálená tehla, cementová tehla, pórobetónové bloky, švárobetónové bloky
(Konečná cena sa dá určiť až po dôkladnej obhliadke objektu)
  • Hrúbka muriva 15 cm   =   15€ bm*
  • Hrúbka muriva 30 cm   =   20€ bm*
  • Hrúbka muriva 45 cm   =   26€ bm*
  • Hrúbka muriva 60 cm   =   30€ bm* 
* bežný meter
Ceny sú uvedené bez DPH.
V prípade potreby vieme vystaviť daňový doklad z našej druhej firmy bez DPH. (firma neplatca DPH)

 
Zakladáme na kvalitnej práci a na detailoch.
Zákazníci, ktorí plánujú následne po podrezaní objektu riešiť vodorovnú hydroizoláciu (vaničku) uvítajú naše riešenie s predprípravou na vaničku.
PE fólia, ktorá sa vkladá do reznej škáry je velmi pevná a tuhá, nedá sa ohnúť a pritlačiť k stene. Preto vieme na požiadanie zákazníka fóliu vopred vytvarovať v termoohýbačke a až potom ju vsunieme do muriva. Takto sa už ľahko napojíte aj s asflatovou izoláciou na PE fóliu.
Následne sa nad PE fóliu zarazia plastové statické kliny medzi ktoré sa nakoniec natlačí hustá flexibilná maltová zmes.
 
 
(POZOR na firmy, ktoré používajú len bitumenový pás ako hydroizoláciu, pri narážaní klinov do drážky je bitumenový pás všade poškodený a dotrhaný a dochádza k presakom vody)