MESTSKÉ A OBECNÉ OBJEKTY

Čiastočné podrezávanie muriva na kultúrnom dome v Ružomberku.

čiastočné podrezávanie tehlového muriva, oprava poškodených omietok sanačnými omietkami.

 

Podrezanie administratívnej budovy futbalového štadióna v Leopoldove.

Kompletné podrezanie budovy štadióna s tehlovým murivom a ocelovou konštrukciou.

 

Podrezávanie materskej škôlky v obci Trnávka:                                                  

 

Podrezávanie ubytovni v Špačinciach