Obecní úřad v Podbranči

Obecní úřad v Podbranči byl postaven z převážné části s nepálené cihly v kombinaci s pálenou cihlou a lepenou hlínou. Na základě složení zdiva jsme celou budovu odizolovali korugovanými chrom-niklovými plechy s bočními zámky.