Denní centrum v Galantě

Denní centrum v Galantě bylo tvořeno zdivem z pálené cihly. Na podřezání byly použity elektrické ruční pily s vidiovým řetězem. Jako hydroizolace v zdivu byla použita LDPE fólie.