Laboratorní prostory v areálu DUSLO Šaľa

Kompletní podřezání zdiva na objektu laboratoří DUSLO Šaľa.

Zdivo bylo třeba podřezávat s diamantovou lanovou pilou s následným vložením LDPE izolace.

Spolu bylo na objektu 120m2 zdiva (260 běžných metrů)

Na objektu se nacházelo i 80ks železobetonových pilířů které zainjektovali injektážnýcm krémem AQUAPROTECT nano s osovou vzdáleností injektážních dutin cca 8-10cm.

Následné byla provedena i vnější svislá hydroizolace nakolik byla úroveň řezu pod úrovní terénu.