Selský dům obci Bakarac - Chorvatsko

Dodatečná hydroizolační clona na historickém kamenném domě v Bakarac musela být provedena vysekáváním zdiva. Kamenné zdivo bylo mimořádně nesoudržné, vystavěné s kamenem místy o průměru více než 60cm. Vysekání muselo být děláno ve více fázích, po malých úsecích, aby se zásahem nemohla narušit statika objektu. Jako izolaci jsme použili 2mm tlustou LDPE fólii.