Podřezání kaple sv. Máří Magdalény v Modrance

Kaple sv. Máří Magdalény byla naší firmou komplexně podříznutá. Při podřezávání jsme používali pojezdovou pilu PMS25 a 380V PES1300, kvůli tloušťce stěn (80cm +). Nakolik bylo zdivo nekonzistentní a maltová drážka nelineární, museli jsme po částech zarážet nerezové plechy s bočními zámky.