Základní škola Vrútocká v Bratislavě

Sanace suterénních prostor na Základní škole Vrútecké v Bratislavě sestávala z komplexní sanace a aplikace vnitřního i vnějšího sanačního a hydroizolačního systému. Přípravné práce sestávaly z osekání omítek 80cm nad úroveň solných výkvětů a map vlhkosti, venkovní odkop do hloubky 2 metrů, demontáž topných těles a dočištění spár v cihlovém zdivu. Do připraveného zdiva se ve výšce od podlahy cca 5 cm navrtali injektážní dutininy s průměrem 14 mm a osovou vzdáleností 100-120 mm, následně se do injektážních dutin aplikoval tixotropní injktážny krém Kiesol C od výrobce Remmers s garantovaným podílem aktivní látky silan / siloxan min. 80%. Na plochu osvobozenou od staré omítky se provedla penetrace povrchu hydrofobním mineralizační roztokem Kiesol Standart. Po injektáži se v oblasti dutin aplikovala hydroizolační stěrka od značky Remmers - Sulfatexschläme. Na čerstvou stěrku byl aplikován těsnící tmel Dichtspachtel a následně opět dvě vrstvy stěrky Sulfatexschläme, sanační špric a v posledních krocích sanační omítka Sanierputz Altweiss v tloušťce 30-40 mm a sanační Feinputz. (Vše od značky Remmers). Na vyhotovený vnitřní sanační systém jsme následně udělali penetrační nátěr a dva nátěry barev s vysokou paropropustností.

Vnější hydroizolační systém sestával z výkopu do hloubky až 2 m, očištění zdiva od vnějších vrstev, hydrofobní nástřik Kiesolom Standart, nátěrem hydroizolační stěrky, aplikace vyrovnávacího tmelu Dichtspachtel. Po vyzrání podkladu jsme aplikovali ve dvou vrstvách bitumenové hydroizolační stěrku Profi-Baudicht 2K. Následně se podle projektu na sanační vrstvy aplikovala tepelná izolace styrodur a na ni ochranná třívrstvá fólie DS-Systemschutz s dokončovacími lištami.

Před předáním stavby bylo ještě nutné uložit dešťové svody, zasypat výkop, zkultivovat okolí, a vyhotovit dokola objektu nanovo betonové chodníky.