Bývalé kasárny v Nových Zámcích

V bývalých novozámockých kasárnach jsme realizovali izolaci cca 270 běžných metrů cihelného zdiva a částečně betonového zdiva. 245 metrů bylo podřezaných elektrickými ručními pilami a následně uložena 2mm hrubá LDPE fólie. Ostatních 25bm bylo zainjektovaných injektážních krémem AQUAPROTECT Nano s 80% podílem aktivní hydrofobní složky.