Justiční palác v Nitře

Více než 1500 běžných metrů stěn hrubých cca 1m bylo podřezáváno s diamantovými lanovými pilami. Podrezávané zdivo bylo 1 až 4m pod úrovní terénu, kde byl potřebný výkop a svislá izolace zdiva 2mm hrubou LDPE fólií ošetřenou z vnitřní strany ochrannou geotextilii a z vnější strany 50 mm hrubým Styrodurem. V objektu byly dodržovány vysoké nároky na postup prací nakolik se pracovalo i v části věznice a eskortních místností. Celý objekt se realizoval bez omezení provozu soudu.